БАРАНОВ О.А. Правові проблеми конвергенції в інформаційній сфері

Анотація. Досліджена задача визначення шляхів удосконалення інформаційного законо-давства з урахуванням явищ конвергенції.

Повний текст.

Видання НДІІП