БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Проблема надання нормативно-правової інформації в особливих умовах (с. 28-36)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270359

УДК 002.6:314.1:004.6

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М.,
кандидат фізико-математичних наук.
 
 
Анотація. В роботі розглядаються питання створення автоматизованої системи зберігання та оперативного надання широкому колу громадян нормативно-правової інформації на різних рівнях адміністративно-територіального устрою України.
Ключеві слова: інформаційні технології, нормативно-правова інформація, оперативне надання інформації.
Summary. The paper considers the issues of creating an automated system of storage and prompt access to regulatory information for a wide range of citizens of at various levels of the administrative-territorial structure of Ukraine.
Keywords: information technologies, regulatory and legal information, prompt access.
 
 
      Постановка проблеми. Однією з ключових задач інформаційних технологій є оперативне забезпечення споживача публічною інформацією [1]. І в цьому плані вкрай актуальним є оперативне надання громадянам нормативно-правової інформації в особливих умовах, зумовлених війною, пандемією, різноманітними форс-мажорними обставинами тощо. Адже ця інформація визначає правильну поведінку населення, яка забезпечує не тільки дотримання вимог встановленого стану, але й безпосередньо безпеку мешканців...
 
 

 

Видання НДІІП