Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності

Матеріали науково-практичної конференцї / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с.

 

       Матеріали конференції присвячені актуальним питанням деструктивної пропаганди, шляхам її протидії та проблемам відповідальності. Доповіді учасників конференції, які опубліковані у збірнику, можуть бути корисними для вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери та сфери національної безпеки й оборони, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами інформаційної безпеки людини, суспільства та держави, а також юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційні сфері.

        Організаторами заходу виступили: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУ України «КПІ», а також Національний інститут стратегічних досліджень. Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».

        Матеріали викладено в авторській редакції.

 

ЗМІСТ

 

Пилипчук В. Г. Інформаційне насилля та маніпулювання свідомістю як складові деструктивної пропаганди

5

Мельниченко А. А. Особливості соціологічних досліджень феномену пропаганди

12

Біденко А. І. Роль органів державної влади у боротьбі з деструктивною пропагандою

14

Корж І. Ф. Сутність деструктивної пропаганди в сучасних умовах

16

Смольц С. Деструктивна пропаганда як фактор деконструкції ноосфери

21

Савінова Н. А. Інформаційна віктимізація населення України в умовах пропаганди агресії

24

Брайчевський С. М. Пропаганда та міфологія

29

Петряєв С. Ю. К вопросу о деструктивной пропаганде

31

Фурашев В. М. Питання шляхів протидії деструктивної пропаганди

35

Красноступ Г. М. Щодо удосконалення організаційно-правових засад здійснення  контролю за дотриманням ЗМІ чинного законодавства

39

Жиляєв І. Б. Національна політика у сфері електронного доступу до публічної інформації в особливих умовах

44

Ландэ Д. В. Моделирование репутации, информационного влияния и управления

56

Поперечнюк В. М. До питання протидії деструктивній пропаганді засобами підвищення інтелектуального потенціалу суспільства

62

Добржанська О. Л. Репутація джерела як конкурентна перевага пропаганди

65

Степанов Є. В. Забезпечення особистих немайнових прав людини в інформаційній сфері в контексті протидії деструктивній пропаганді

68

Ожеван М. А. Воєнна пропаганда та цензура: взаємозв'язок та взаємодія

72

Дубов Д. В. Пріоритети забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах неоголошеної війни

79

Титула Д. В. Тенденції розвитку системи інформаційної безпеки України

82

Забара І. М. Пропаганда у міждержавних відносинах: міжнародно-правовий режим

84

Довгань О. Д., Солодка О. М. Пропаганда як один із основних методів спеціальної інформаційної операції

90

Яременко С. О. Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у ЗМІ

92

Гущина Т. Ю. Психологічні механізми впливу пропаганди

97

Цирфа Г. О. Пропаганда як елемент соціалізації особистості та її наслідки

102

Жовноватая В. А. Особенности апеллирования к феномену справедливости в пропагандистской деятельности

105

Петряєв О. С. Російське православ'я як елемент деструктивної пропаганди

107

Коропатнік І. М. Пропаганда в зоні АТО: мета, проблеми, перспективи

111

Маріц Д. О. Деструктивна пропаганда у кінематографі

114

Юдкова К. В. Інформаційні технології в пропаганді

116

Ланде Д. В., Нечаєв О. О. Ранжирування вузлів мереж соціального характеру

119

Черненко Т. В. Вплив російської пропаганди на масову свідомість громадян країн євроатлантичного простору

122

Ливенко В. І. Феномен «мови війни» у сучасному російсько-українському конфлікті

124

Цимбалюк В. С. Системні складові пропаганди у структурі мас-медіа права

127

Головко О. М. До деяких аспектів медіавпливу на індивідуальну та суспільну свідомість

131

Радзієвська О. Г. Інформаційне протиборство: убезпечення дітей від деструктивної пропаганди

134

Чернишина Г. Г. Об'єкт пропаганди - молодь

140

Бродська І. В. Негативна пропаганда в Інтернеті

142

Голосніченко І. П. Адміністративна відповідальність як захід запобігання деструктивній пропаганді

143

Попов К. Л. Суспільно небезпечна пропаганда: перспективи криміналізації

145

Коростиленко А. В. Актуальні питання протидії пропаганді тероризму

149

Омельян О. С. Норми про кримінальну відповідальність за пропаганду війни: проблеми імплементації

152

Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за окремі різновиди пропаганди

154

Василишин В. О. Шляхи удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за публічні заклики до вчинення терористичного акту

157

Стецишин Р. В. Сутність публічних закликів як форми діяння об'єктивної сторони за ч. 2 ст. 109 Кримінального Кодексу України

159

Киричок А. П. Особливості підготовки спеціалістів з пропаганди в незалежній Україні

162

Бежевець А. М. Право на приватність в Інтернеті

164

Дубняк М. В. Про новий статус криптовалюти в Україні

167