Електронне оподаткування:сутність та перспективи застосування

П.М. Мельник, А.М. Новицький, О.А. Долгих, С.П. Ріппа та ін..; за заг. ред.. П.В. Мельника. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2010. – 332 с.

 

     У монографії розглядається вітчизняний і зарубіжний досвід становлення та розвитку електронного оподаткування, організаційно-правове забезпечення, досліджується стан та шляхи протидії правопорушенням у мережі Інтернет. поняття та онтологія електронного оподаткування.
     Книга розрахована на науковців, практиків, викладачів, аспірантів та студентів вищих начальних закладів економічних і юридичних галузей.ЗМІСТ
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ........................................................................................ 7
 
ВСТУП..................................................................................................................................... 9
 
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОПОДАТКУВАННЯ: СУТНІСТЬ,
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН......................................... 13
1.1. Поняття електронного оподаткування......................................................................... 13
1.2. Передумови формування економічних
відносин в інформаційному суспільстві............................................................................... 17
1.3.Теоретичні аспекти правового регулювання
електронного оподаткування............................................................................................... 30
1.4.Зарубіжний досвід електронного оподаткування.......................................................... 37
 
РОЗДІЛ 2. ОНТОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В СФЕРІ
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ................................................................................. 51
2.1.Досвід інформатизації оподаткування в країнах СНД і тенденції розвитку
сучасних податкових інтернет-послуг.................................................................................. 51
2.2.Аналіз впровадження і подання
електронної податкової звітності в Україні.......................................................................... 68
2.3.Оцінка розвитку інтелектуальних технологій інформатизації в системі
органів ДПС України.............................................................................................................. 74
2.4.Методичні аспекти онтологій електронної звітності в процесах
адміністрування податків..................................................................................................... 82
 
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
ЕЛЕКТРОННОГО ОПОДАТКУВАННЯ
В ОКРЕМИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.................................................... 97
3.1. Непряме оподаткування електронної комерції в Україні............................................. 97
3.2. Особливості регулювання обігу підакцизних
товарів із використанням засобів мережі Інтернет в Україні............................................ 108
 
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАННЯ
ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ ОПОДАТКУВАННІ.................................. 114
4.1.Організаційно-правове забезпечення
подання електронної звітності до органів ДПС України................................................... 114
4.2.Впровадження електронної звітності
в процесі адміністрування ПДВ ........................................................................................ 124
4.3.Подання електронної податкової звітності.
Міжнародний досвід (Молдова, Казахстан, Росія) ........................................................... 130
 
РОЗДІЛ 5. ПОДАТКОВА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ОПОДАТКУВАННЯ........................................................... 138
5.1.Сутність податкової конфіденційності у сфері оподаткування.................................. 138
5.2.Заходи забезпечення податкової конфіденційності в системі
електронного оподаткування............................................................................................ 145
 
РОЗДІЛ 6. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО ОПОДАТКУВАННЯ......................... 153
6.1. Спеціальні важелі державного регулювання протидії правопорушенням
в інформаційному суспільстві............................................................................................ 153
6.2. Реалізація спеціальних повноважень правоохоронних органів
у мережі Інтернет при електронному оподаткуванні....................................................... 160
 
РОЗДІЛ 7. ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ............................................................. 168
7.1. Переваги та проблемні аспекти розвитку
електронного оподаткування в Україні............................................................................. 168
7.2. Концептуальні підходи організаційно-правового забезпечення
розвитку електронного оподаткування в Україні.............................................................. 176

ВИСНОВКИ......................................................................................................................... 183
 
ЛІТЕРАТУРА........................................................................................................................ 191
 
ДОДАТКИ
 
Додаток 1. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює
обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів................................................................ 212
Додаток 2. Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України
„Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" № 2181 -III від 21.12.2000 року"........................... 214
Додаток 3. Таблиця характеристик основних видів послуг
електронного оподаткування в країнах СНД.................................................................... 219
Додаток 4. Формат (стандарт) електронного
документа звітності платників податків............................................................................ 221
Додаток 5. Структура електронного документа
податкової звітності........................................................................................................... 228
Додаток 6. Приклад сформованого
електронного документа................................................................................................... 229
Додаток 7. Алгоритм обчислення показників експрес - аналізу діяльності
підприємств на основі даних податкових декларацій...................................................... 231
Додаток 8. Алгоритм розрахунку показників
податкового експрес-аналізу............................................................................................. 233
Додаток 9. Проект Закону України
„Про електронну комерцію"............................................................................................... 236
Додаток 10. Показники впровадження системи приймання
та комп'ютерної обробки податкової звітності з ПДВ та розшифровок
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
в електронному вигляді...................................................................................................... 248
Додаток 11. Динаміка та темпи зростання показників впровадження
системи приймання та обробки загальної податкової звітності
в електронному вигляді у 2007-2008 р.............................................................................. 249
Додаток 12. Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради
„Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема,
електронної комерції, на внутрішньому ринку"
(„Директива про електронну комерцію")........................................................................... 251
Додаток 13. Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради
„Про систему електронних підписів, що застосовується в межах
Співтовариства" від 13 грудня 1999 року.......................................................................... 284
Додаток 14. Глосарій......................................................................................................... 301