Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України : (правові, організаційні та технологічні аспекти)

Антоненко С. А. ; за заг. ред. М. Я. Швеця. — К. : Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 308 с. — (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 32).

 

        У монографії розглянуто процеси створення та функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації парламенту України, висвітлені їх правові, організаційні та технологічні аспекти, визначені перспективні напрями розвитку. Частина матеріалів подається за результатами науково-дослідних робіт, виконаних у Науково-дослідному центрі правової інформатики Національної академії правових наук України на основі спільних планів з Управлінням комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, затверджених Керівництвом Апарату Верховної Ради України та Національної академії правових наук України. Наведені в додатках Концепція правової інформатизації України, копії договорів про співробітництво Президії Верховної Ради України і Дослідницької Служби Конгресу Сполучених Штатів Америки, створення глобальної мережі правової інформації (GLIN), ліцензійна угода на переклад та публікацію Тезаурусу Eurovoc подані М. Швецем з його власних архівів.
        Монографія розрахована на фахівців, діяльність яких пов'язана з розробкою та ви­користанням інформаційно-пошукових систем та баз даних у галузі права, електронних систем документообігу, електронних архівів, науковців у галузі правової інформатики, інформаційного права, електронного урядування, викладачів та студентів.
 
 
ЗМІСТ
 
 
Перелік умовних скорочень
7
 
Вступ
8
 
1. З історії розроблення концепції та програми правової інформатизації У країни
14
 
2. Нормативно-правові акти як джерела правової інформації в Україні
25
2.1. Нормативно-правові акти та їх ознаки
25
2.2. Акти Верховної Ради України
27
2.3. Акти міжнародного права
29
2.4. Акти Президента України
29
2.5. Акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України
30
2.6. Акти Автономної Республіки Крим
36
2.7. Акти місцевих органів влади і самоврядування
38
2.8. Акти, які не мають загального значення чи нормативного характеру
39
2.9. До питання розгляду і прийняття проектів законів «Про закони і законодавчу діяльність» та «Про нормативно-праві акти»
39
 
3. Організаційно-правові засади функціонування баз даних нормативно-правової інформації парламенту України
47
 
4. Фізична модель технологічної бази даних нормативно-правової інформації
55
4.1. Довідники реквізитів документа
55
4.2. Картка документа
58
4.3. Таблиці текстів документа
61
4.4. Порядок позначень інформаційних об'єктів ТБДНПІ
63
 
5. Формування еталонної бази даних нормативно-правової інформації парламенту України
71
5.1. Правила оформлення документів міністерств та відомств у електронному вигляді для введення у ТБДНПІ
71
5.2. Інформація про набуття чинності документами у ТБДНПІ
84
5.3. Порядок підготовки документів у новому форматі для введення їх у ТБДНПІ з використанням програми АВІС
101
 
6. Створення автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Термінологія законодавства України»
127
6.1. Загальні відомості про систему
129
6.2. Умови внесення терміна до словника
133
6.3. Головний екран системи
136
6.4. Інтеграція систем «Термінологія» та «Законодавство»
148
6.5. Кількісні показники збирання, опрацювання і систематизації термінів, що використовуються в нормативно-правових актах та у міжнародних документах, які були ратифіковані Україною
158
6.6. Напрями вдосконалення термінології законодавства України
162
 
7. Інформаційно-пошуковий тезаурус ЕШОУОС
166
7.1. Призначення інформаційно-пошукового тезауруса ЕШОУОС
166
7.2. Сфери практичного застосування тезауруса ЕШОУОС в Україні
167
7.3. Кількісні показники інформаційно-пошукового тезауруса ЕІЖОУОС
171
7.4. Тематичні розділи шформаційно-пошукового тезауруса ЕІЛЮУОС
172
7.5. Структура подання матеріалу в українській друкованій версії інформаційно-пошукового тезауруса ЕІЖОУОС
173
7.6. Електронна версія інформаційно-пошукового тезауруса ЕІЖОУОС
176
7.7. Напрями вдосконалення інформаційно-пошукового тезауруса ЕІЖОУОС
181
 
8. Кількісні показники формування ТБДНПІ
182
8.1. Кількісні показники введених документів, внесених юридичних змін та втрати чинності у ТБДНПІ
183
8.2. Кількісні показники введених зв'язків між документами та посилань у ТБДНПІ
183
8.3. Типи подій для документів у ТБДНПІ
191
 
9. Доступ користувачів до документів із ТБДНПІ
193
9.1. Доступ користувачів до документів із ТБДНПІ через внутрішню мережу Верховної Ради України
193
9.2. Доступ користувачів до документів із ТБДНПІ через пошуковий механізм ІПС «Законодавство»
193
9.3. Доступ користувачів до документів із ТБДНПІ у складі Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права
197
9.4. Організаційно-правові аспекти електронних фондів нормативно-правової інформації парламенту України в мережі Інтернет
198
9.5. Доступ користувачів до документів із ТБДНПІ через мережу Інтернет....
203
 
10. Перспективні напрями розвитку ТБДНПІ
211
 
Висновки
222
 
Використані матеріали
224
 
Додатки
232