Елементи комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці

Ланде Д.В. - К.: НДІШ НАПрН України, 2014. -168 с.

      У монографії наведено засади застосування деяких елементів комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці, опис окремих підходів, моделей, алгоритмів. Наведено необхідні відомості та окремі процедури виявлення значимих термінів із текстів, зокрема, із нормативно-правових актів, розглянуто приклади побудови мовних мереж, подано алгоритми виявлення подібних текстів, розглянуто принципи організації тезаурусів і онтологій. Також розглянуто питання формування електронних лінгвістичних ресурсів, корпусів, застосування сучасних мережевих інструментальних засобів, зокрема, технології MediaWiki для побудови електронних словників і енциклопедій з правової тематики.

        Книгу призначено для широкого кола фахівців в галузях правознавства, прикладної лінгвістики, соціальних комунікацій, студентів і аспірантів з відповідних спеціальностей.

 
ЗМІСТ
 
Вступ
4
1. Комп'ютерний аналіз нормативно-правових документів
10
1.1. Комп'ютерна лексикографія в правовій інформатиці
10
1.2. Комп'ютерний аналіз значимості термінів
27
1.3. Складні мережі і задачі комп'ютерної лінгвістики
34
1.4. Корпусна лінгвістика в правовій інформатиці
50
2. Засади порівняльного аналізу документів
58
2.1. Проблематика порівняльного аналізу документів
60
2.2. Формалізація відношення подібності
62
2.3. Алгоритми виявлення подібних документів
64
2.4. Практика виявлення подібних документів
71
2.5. Системи статистичного машинного перекладу
99
3. Технологія MediaWiki
116
3.1. Електронні словники і енциклопедії
116
3.2. Технологічні рішення
122
4. Модель електронної енциклопедіїзаконодавства України
147
Післямова
156
Література
158