Філософія правового виховання : навчальний посібник

Гетьман А. П. Данильян О. Г.,  Дзьобань О. П. та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. — 2-ге вид., допов. — X. : Право, 2014. — 248 с.

 

        Навчальний посібник присвячений філософським проблемам правового виховання. У ньому висвітлюються предмет, структура та функції правового виховання, а також його основні філософські проблеми: організаційно-управлінські основи правового виховання, роль правового виховання у формуванні демократичної правосвідомості та правової культури, правове виховання та державотворення тощо. Значне місце в посібнику приділено аналізу традицій правового виховання та освіти в різних цивілізаційних системах, а також проблемам правового виховання в сучасній Україні.

        Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами правового виховання.