Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства

Матеріали круглого сто­лу / 20 березня 2013 р., м. Київ / Упорядн.: Андрусишин Б. І., Майстренко І. А., Пилипчук В. Г., Фурашев В. М. - Ужгород : TOB "IBA", 2013.- 194 с.

 
      До збірки увійшли матеріали, надані учасниками круглого столу "Філо­софські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформа­ційного суспільства", що відбувся 20 березня 2013 року в м. Києві.
         Збірник охоплює низку актуальних проблем розбудови інформаційного суспільства, особливостей інформаційної діяльності та регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, протидії інформаційним ви­кликам і загрозам, містить сформульовані завдання і рекомендації з питань формування та розвитку інформаційного суспільства в Україні.
    Організатори круглого столу висловлюють вдячність за надану інформа­ційну підтримку у проведенні круглого столу газеті "Голос України", журна­лам "Інформація і право", "Правова інформатика", "Інформація та безпека", "Економіка і право", "Юридичному журналу", тижневику "Юридична прак­тика" та "Юридичній газеті".
      Матеріали круглого столу можуть бути корисними для фахівців заінте­ресованих державних органів та органів місцевого самоврядування, експер­тів і вчених інформаційної сфери, науково-педагогічного складу, аспі­рантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться суспільно-правовими та іншими проблемами становлення інформаційного суспільства.
 
 
ЗМІСТ
 
Пилипчук В. Г. Концептуальні аспекти становлення і розвитку інформаційного суспільства
 
5
Андрусишин Б. І. Права і свободи людини в умовах ризиків інформаційного суспільства
 
11
Бех В. П., Бех Ю. В. Інформаційна єдність соціальних систем, або Нова роль науки і освіти у формуванні онтологічної основи сучасного світу
 
18
Отрешко Н. Б. Зміна картини світу в інформаційному суспільстві
 
48
Ожеван М.А. Націєтворення в епоху постмодерну: ризики й виклики глобального інформаційного суспільства
 
52
Чайка І. Ю. Європейський союз у контексті формування інформаційної єдності світової спільноти
 
59
Жиляєв І. Б. Проблеми інтеграції національних ініціатив щодо розвитку інформаційного суспільства та е-урядування
 
71
Марущак А. І. Напрями розвитку інформаційного права в Україні
 
84
Баранов О. А. Право і розвиток інформаційного суспільства
 
89
Баєв О. О. Філософські проблеми правового забезпечення становлення і розвитку інформаційного суспільства
 
94
Фурашев В. М. Дилема прав і свобод людини в інформаційній сфері в контексті забезпечення інформаційної безпеки
 
100
Стрельбицький М. П., Стрельбицька Л. М. Забезпечення духовного розвитку особи та релігійної безпеки в інформаційному суспільстві
 
105
Настюк В. Я. Безпекові аспекти становлення і розвитку інформаційного суспільства
 
117
Савінова Н. А. Правові проблеми протидії викликам новітньої злочинності в інформаційному суспільстві
 
120
Литва Л. А. Ризики особистості в епоху становлення інформаційного суспільства: ідеологія рутини
 
128
Золотар О. О. Особливості правової соціалізації особистості в інформаційному суспільстві: формування "інформаційного щита"
 
133
Леонов Б. Д. Запобігання ідеології тероризму в інформаційному просторі
 
137
Пилипчук О. В. Проблема конфліктогенності в сучасному інформаційному суспільстві: феномен аномії
 
141
Бєлєвцева В. В. Правове забезпечення інформаційної безпеки при побудові інформаційного суспільства в Україні
 
149
Кронівець T. М. Роль вищих навчальних закладів у розбудові інформаційного суспільства в Україні
 
153
Красноступ Г. М. Правові аспекти формування та реалізації державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення
 
158
Яременко О. І. Симбіоз публічного та приватного в системі правового регулювання інформаційних суспільних відносин в Україні
 
165
Трубін І. О. Запровадження нових технологічних рішень у сфері послуг, як результат розвитку інформаційного суспільства
 
173
Губань Р. В. Роль інформаційного чинника у проведенні адміністративно-територіальної реформи в Україні
 
178
Касперський І. П. Засади формування правового інституту службової інформації в Україні
 
182