ФУРАШЕВ В.М., ЛАНДЕ Д.В. Інформаційні операції крізь призму системи моніторингу та інтеграції Інтернет-ресурсів

Анотація. Щодо взаємозв'язку між подіями, пов'язаними з проявами інформаційних війн, та їх відбиттям на веб-ресурсах мережі Інтернет. Представлено механізми вейвлет- і фрак-тального аналізу тимчасових рядів кількості тематичних публікацій. Показано ефективність і практичну дієвість розглянутих механізмів для аналізу тенденцій і прогнозу соціальних явищ.

Повний текст.