ФУРАШЕВ В.М., Основи системної інформатизації підтримки процесів прийняття управлінських рішень

УДК 681.518 + 340.13 

 

ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент, професор РАЕ
 
 
Анотація. Дослідження основ системної інформатизації підтримки прийняття управлінських рішень на базі сутності та визначення понять “управлінське рішення” та “системна інформатизація”.
Ключові слова: рішення, управлінське рішення, прийняття рішення, управління, інформатизація, системна інформатизація.
Аннотация. Исследование основ системной информатизации управленческих решений на базе сущности и определения понятий “управленческое решение” и “системная информатизация”.
Ключевые слова: решение, управленческое решение, принятие решения, управление, информатизация, системная информатизация.
Summary. Research of bases of system informatization of administrative decisions on the basis of essence and definition of  the “administrative decision” and “system informatization” concepts.
Keywords: decision, administrative decision, decision-making, management, informatization, system informatization.
 
 
 
Будь-яке рішення приймається на базі тієї інформації, якою володіє особа, яка приймає рішення.
 
       
 
 
        Постановка проблеми. Продовжуючи та розширяючи дослідження у сфері сутності та визначення поняття “рішення” [1], необхідно зауважити, що питання поняття “управлінське рішення” також потребує додаткового осмислення. Це пов’язано з тим, що багато дослідників у цій сфері [наприклад, 2 – 9] асоціюють поняття “управлінське рішення” з менеджментом (туристичним, виробничим, економічним, фінансовим тощо).
        Крім того, як було зазначено в роботі [1], майже усі дослідники зосереджували увагу на процесах та процедурах прийняття рішення, класифікації рішень та процесів прийняття рішень, але досліджень у сфері інструментаріїв забезпечення процесів та процедур прийняття рішень, в тому числі й управлінських не так вже й багато [10 – 25].
В результаті досліджень сутності та визначення поняття “рішення” зроблені наступні висновки:

        1. Індивідуум (людина) усе своє свідоме життя постійно (крім сну, але це ще треба досліджувати) знаходиться у процесі реагування на зовнішні та внутрішні спонукальні мотиви, тобто у процесі прийняття рішення (на свідомому або несвідомому рівнях).

        2. Не існує реагування індивідуума (людини), об’єднання індивідуумів (групи громадян, трудового колективу та ін.), суспільства, держави за відсутності спонукальної мотивації.

        3. Основним джерелом спонукальної мотивації для процесів реагування індивідуума (людини) є інформація незалежно від її форми та виду, а також засобів її отримання…