ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання»

25 листопада 2022 року Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського» (Факультет соціології і права) та Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій (у складі НТУУ КПІ спільно з ДНУ ІІБП НАПрН України) проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» (у заочному форматі).

Доповіді учасників конференції були присвячені актуальним питанням у сфері:

- правового забезпечення соціальної трансформації на основі використання цифрових технологій у сферах публічного управління, національної безпеки та оборони, економіки,  промисловості, транспорту, сільського господарства, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, фінансової та банківської діяльності тощо.

- сфері соціальних комунікацій: проблеми правового регулювання забезпечення інформаційних прав людини, надання мультимедійних послуг, діяльності нових медіа, соціальних мереж, бібліотечної, архівної та музейної справи в умовах цифрової трансформації.

-  правового забезпечення розвитку сучасної інформаційної інфраструктури суспільства, зокрема: системи електронних комунікацій, електронних національних ресурсів, електронних реєстрів, дата-центрів, впровадження хмарних технологій, обміну та використання великих даних, виробництва програмного забезпечення та комп’ютерних технологій.

- правового регулювання суспільних відносин у сфері застосування технологій Інтернету речей, зокрема, із використанням штучного інтелекту, робототехніки, криптовалют, технологій блокчейн у різних сферах соціальної діяльності: управління державою, Індустрії 4.0, транспорту, роздрібної торгівлі, охорони здоров’я, інфраструктури міст.

- вдосконалення законодавства з питань захисту прав людини в умовах використання цифрових технологій, захисту персональних даних, забезпечення інфраструктурної безпеки, кібербезпеки.

- правового забезпечення високотехнологічного бізнесу в умовах цифрової трансформації.

Матеріали конференції опубліковано у збірнику.