Інформатизація виборчих і референдумних процедур: один з аспектів практичної реалізації євроатлантичного курсу України

В.М. Фурашев, С.Ф. Джердж; за заг. ред. В.М. Фурашева. – К.: Прес-КІТ, 2008. – 168 с. – (Громадсько-політичне видання).

 

     У роботі досліджуються законодавчі та практичні питання взаємозв'язку процесів реалізації євроатлантичного курсу України і вдосконалення процедур організації й проведення виборів та референдумів в Україні із широким застосування сучасних засобів інформатизації.

        Книга має наукове, методологічне і практичне значення та розрахована на втілення в практичну діяльність під час організації та проведення виборів і референдумів незалежно від їх типів і видів, а також під час підготовки відповідних законопроектів, спрямованих на вдосконалення виборчих і референдумних процесів або окремих їх процедур.
 
 
 
ЗМІСТ
 
Вступ ………………………………………………..……………………………………………….
4
 
Розділ І. Євроатлантичний курс України: витоки та розвиток ……………………….
11
1.1. Історія створення НАТО ………………………………………………………………….....
11
1.2. Принципи діяльності НАТО ……………………………..……………………………........
14
1.3. Структура НАТО ………………………………………………………………………………
20
1.4. Трансформація НАТО ………………………………………………………………………..
26
1.5. Коротка хронологія відносин України з НАТО ………..………..………..………..…......
28
 
Розділ II. Вибори і референдуми …………………………...………………………….......
40
2.1. Загальні положення …………………………………………………………………...........
40
2.2. Типи та види виборів і референдумів …………………...………………………….........
44
 
Розділ III. Зв'язок процесів євроатлантичної інтеграції з інформатизацією виборчих і референдумних процесів…………………………………..………………
48
3.1. Цілі та завдання НАТО …………………………………..……………………....…….....
48
3.2. Еволюція виборчих систем в Україні …………………...…………………………….......
52
3.3. Механізми спотворення народного волевиявлення …………………………………...
58
3.4. Висновки ………………………………………………….…………………………………….
73
 
Розділ IV. Системна інформатизація виборчих і референдумних процедур ......
77
4.1. Інформатизація процессу ………………………………...………………………………...
77
4.2. Терміни і визначення …………………………………….………………………………......
81
4.3. Загальні передумови системної інформатизації виборчих і референдумних процедур ……………………………………………………………….……………………….......
89
4.4. Типові процедури підготовки та проведення виборів і референдумів …………......
102
4.5. Висновки ………………………………………………….…………………………………….
131
 
Висновки ……………………………………………………...……………………………………
134
 
Додаток. Окремі аспекти вирішення питання автоматизації виборчих процесів у Російській Федерації ………………….………………….…………….…………………............
138
 
Список використаних джерел ……………………………...………………….…...….........
149