Інформаційне право (основи теорії і практики )

 

В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.

 

     У монографії розглядаються у єдності теорія і практика інформаційного права, як чинник формування та розвитку інформаційного суспільства, кодифікації інформаційного законодавства.

     Розраховано на науковців, політиків та практиків, які переймаються проблемами інформаційного права, правової інформатики, інформаційної безпеки, державної інформацій­ної політики, правотворення, правозастосування у сфері суспільних відносин щодо інформації, інформаційної діяль­ності. Також монографія може бути застосована при викладанні та вивченні навчальних дисциплін «Інформаційне право», «Правова інформатика», «Правове регулювання інформаційної безпеки», «Міжнародне інформаційне право» та інших.

 

ЗМІСТ

   
Вступ...................................................................................................................................... 4
 
Розділ 1. Історичні джерела інформаційного права..................................................... 7
 
Розділ 2. Формування методології і структури
інформаційного права
...................................................................................................... 76
 
Розділ 3. Законодавче забезпечення формування та розвитку
єдиного інформаційного простору України................................................................ 115
 
Розділ 4. Міжнародне інформаційне право.
Проблеми міжнародного співробітництва
в правовому регулюванні та розвитку
глобального інформаційного простору...................................................................... 163
 
Розділ 5. Удосконалення правової основи інформаційного простору
й інформаційних ресурсів України.............................................................................. 232
 
Заключні положення....................................................................................................... 318
 
Бібліографія..................................................................................................................... 320
 
Додатки.............................................................................................................................. 340

Видання НДІІП