Інформаційне право України: теорія і практика

І.Б. Жиляєв. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 104 с.

 

     У монографії досліджуються теоретико-методологічні аспекти формування законодавчої бази національної інформаційної політики та узагальнюється практика становлення і розвитку інформаційного права України у 1996-2009 pp., що здійснювалися в умовах проведення соціально-економічних трансформацій та розбудови інформаційного суспільства України.
     Адресована науковцям, викладачам, державним службовцям, аспі­рантам і студентам, а також всім, хто професійно цікавиться пробле­мами нормативно-правового регулювання інформаційних відносин.
 
Зміст
 
Вступ....................................................................................................................................... З
 
Глава 1. Правове забезпечення розбудови
інформаційного суспільства в Україні....................................................................................
5
 
Глава 2. Правове регулювання національної
інформаційної політики........................................................................................................
23

Глава 3. Право на інформацію та його гарантії................................................................. 37
 
Глава 4. Законодавче регулювання електронних
публічних послуг...................................................................................................................
49

Глава 5. Об'єкти інформаційних правових відносин.......................................................... 63
 
Глава 6. Правове забезпечення інформаційної безпеки................................................... 82
 
Висновок.............................................................................................................................. 96
 
Література............................................................................................................................ 98

Видання НДІІП