Інформаційне законодавство України : проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів

Арістова І.В., Ткаченко В.В.; за заг. ред. Арістової І.В. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2015. – 185 с.

 

      У монографії висвітлено актуальні проблеми адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства та глобального інформаційного простору. Зокрема, визначено зміст та особливості адаптації інформаційного законодавства, її концептуальні та організаційно-правові засади, з’ясовано перспективи застосування міжнародних інформаційно-правових стандартів під час правового регулювання інформаційних відносин, удосконалення процесу адаптації та розвитку інформаційного законодавства України.

         Розраховано на експертів і вчених, фахівців державних органів, науково-педагогічних працівників, юристів-практиків, студентів, аспірантів і докторантів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться проблеми національного та міжнародного інформаційного права.

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА

4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ ДЖЕРЕЛ національного ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

7

1.1. Поняття та види джерел національного права
7
1.2. Інформаційне законодавство України як юридичне джерело національного інформаційного права
20
1.3. Міжнародні правові стандарти: поняття, класифікація та роль у формуванні юридичних джерел інформаційного права України
39

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

55

2.1. Правова природа адаптації інформаційного законодавства України: зміст та особливості
55
2.2. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства
79
2.3. Організаційно-правові заходи та правові засоби адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства
103

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

116

3.1. Міжнародні правові принципи: зміст, роль та значення для інформаційного законодавства України як об’єкта адаптації
116
3.2. Напрями подальших наукових досліджень у сфері адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів
145

ВИСНОВКИ

161

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

169