Информационные технологии и безопасность

Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с.

 

              В сборник вошли материалы, представленные на Международной конференции «Информационные технологии и безопасность» (ИТБ-2015, 21 октября 2015 года в г. Киев, Украина).

    Сборник охватывает широкий круг актуальных проблем обеспечения информационной и кибербезопасности,  противодействия информационной агресии и кибертерроризму, проведения информационно-аналитических исследований на основе контента в сети Интернет, правового обеспечения информационной безопасности.

 

Содержание

 
Додонов О.Г., Ланде Д.В., Коваленко Т.В.
Архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень на основі моніторингу інформаційного простору
 
 
3
Фурашев В.
О деяких принципових моментах у сфері інформаційної безпеки
 
 
7
Авраменко М.
Особливості правового забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах
 
 
9
Архипов О., Архипова Є.
Ризиковий підхід до визначення обсягу оптимальних інвестицій у безпеку інформації
 
 
 
12
Балагура І.В., Ланде Д.В.
Визначення експертних груп фахівців на основі аналізу реферативної бази даних
 
 
 
18
Березін Б.О., Ланде Д.В.
Живучість інформаційних потоків у сучасних середовищах
 
 
24
Бояринова Ю.Б., Городько Н.А.
О моделировании системы управления качеством информационных услуг
 
 
 
31
Бріцький С.О., Ланде Д.В.
Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу
 
 
 
 
40
Верголяс О.О.
Перспективи криміналізації статті 173-1 кодексу України про адміністративні правопорушення
 
 
 
42
Галушко М.М., Самаріна М.О., Ільницька Г.Т.
До питання інформаційного забезпечення системи організації управління вищими навчальними закладами
 
 
 
47
Головко О. М.
Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір
 
 
 
50
Гора О.Б.
Побудова моделі інформаційно-аналітичної системи контролю за виконанням державних рішень
 
 
 
54
Горбачик О.С.
Методологічні особливості  моделювання соціотехнічних системах
 
 
60
Гребенюк М.В.
Проблемні питання використання вітчизняного медіа-простору з метою  поширення сепаратистської ідеології в умовах проведення антитерористичної операції на сході України
 
 
 
63
Грицун О.О.
Правові питання розмежування юрисдикцій в міжнародному інформаційному просторі
 
 
 
67
Довгань О. Д., Солодка О.М., Шепета О.В.
Сучасні проблеми протидії кіберзлочинності в Україні
 
 
71
Додонов В.А.
Мультиагентные модели информационного влияния
 
 
75
Додонов Е.А.
Контент-мониторинг как инструмент конкурентной разведки на примере анализа процессов слияний и поглощений
 
 
84
Дубняк М.
Національні виробники програмного забезпечення як фактор підвищення кібернетичної безпеки України
 
 
 
90
Забара І.М.
Зберігання інформації: міжнародно-правові аспекти забезпечення
 
 
96
Зубок В.Ю.                                        
Оцінювання стану мережі Інтернет стосовно загроз зміни її топології
 
 
100
Ірха Ю.Б.
Екстремістська діяльність у мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні
 
 
106
Корж  І.
Проблемні аспекти забезпечення безпеки людини, суспільства і держави
 
 
110
Косогов О.М.
Державна система інформаційного протиборства в особливих умовах
 
 
115
Красноступ Г.
Прозорість власності у сфері телерадіомовлення: пріоритетний напрям інформаційної безпеки
 
 
117
Крючин А.А., Беляк Е.В., Морозов Е.М.
Оптические носители информации с поляризационным шифрованием данных
 
 
 
122
Кузнєцова Н.В.
Питання якості, конфіденційності та коректності даних в інформаційних технологіях аналізу фінансових ризиків
 
 
 
131
Кузнєцова М.Г.
Механізми підвищення живучості в системах організаційного управління
 
 
137
Кузьмичев А. И.
Оптимизационное моделирование в Excel задач о потоках в коммуникациях
 
 
141
Д.В. Ланде, С.В. Прищепа, Т.В. Синькова
Алгоритми побудови онтології на основі зондування наукової літератури
 
 
149
Лук’янчук Р.В.
Деякі питання державного регулювання у сфері забезпечення кібербезпеки: зарубіжний досвід
 
 
154
Маріц Д.
"Кібератака" як спосіб вчинення злочинів в інформаційному просторі
 
 
158
Мохор В.В., Максименко Є.В., Дорогий Я.Ю., Цуркан В.В.
Аналітика кібербезпеки: поняття, структура,  задачі
 
 
162
Нашинець-Наумова А.Ю.
Особливості застосування адміністративних методів забезпечення інформаційної безпеки корпорацій
 
 
163
Нечаєв О.О.
Застосування методів теорії складних мереж для виявлення та структурного аналізу кримінальних мереж
 
 
 
167
Петряев О.С.
Біженці з Близького Сходу, як загроза христіанській ідентичності Європи
 
 
178
Петряев С.Ю.
К вопросу о природе и понятии информации
 
 
182
Поперечнюк В.М.
Інформаційна безпека людини: як забезпечити щоб не нашкодити?
 
 
185
Путятин В.Г., Куценко С.А.
Сценарії протидії деструктивним впливам на комп’ютерні  інформаційні  мережі  для  високотехнологічних  об’єктів
 
 
188
Радзієвська О.Г.
Інформаційна безпека дитини, як запорука національного благополуччя держави
 
 
 
198
Рижов І.М.
Щодо особливості профілактики  тероризму в умовах інформаційного суспільства
 
 
 
203
Ромашко А.С., Литвин О.В., Кравець В.О.
Проведення пошуку торговельних марок з застосуванням офіційних баз даних в мережі Інтернет
 
 
 
206
Сірик А.О.
Соціальні мережі  як засіб  інформаційної боротьби
 
 
211
Ландэ Д.В., Снарский А.А.
Выделение подсетей в казуальных сетях в задачах сценарного анализа
 
 
214
Струтинський В.Б., Ромашко А.С., Богиня К.О.
Забезпечення інформаційної безпеки при патентуванні винаходів (корисних моделей)
 
 
218
Сулема О.К., Ланде Д.В.
Центральність в ієрархічних мережах
 
 
221
Цирфа Г.О.
Одержання важливої інформації за допомогою конкурентної розвідки та промислового шпигунства
 
 
226
Чернишина Г.Г.
Аспекти маніпуляцій ЗМІ
 
 
230
Чікін С.В.
Розголошення комерційної таємниці на вимогу органу державної владиоргану
 
 
232
Юдкова К.В.
Деякі питання безпеки інформації в інформаційних систем
 
 
240
Яременко О.І.
Заборона зловживання правом на інформацію як елемент інформаційної безпеки: деякі проблеми теорії і практики
 
 
243