Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния

Материалы международной научной конференции ИТБ-2013. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – 120 с.

 

        В сборник вошли материалы, представленные на Международной конференции «Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния» (ИТБ-2013), которая проходила 18 июня 2013 года в г. Киев, Украина.

         Сборник охватывает широкий круг актуальных проблем определения индикаторов и оценки состояния информационной и кибербезопасности, технологического, информационного, нормативно-правового обеспечения, защиты персональных данных, влияния развития информационных технологий на формирование информационного общества, безопасность личности, общества и государства. В трудах участников представлены результаты исследований в сфере информационных технологий и информационного права, сформулированы актуальные задачи обеспечения информационной и кибербезопасности.

 

Содержание

 
Додонов О.Г., Горбачик О.С., Кузнєцова М.Г.
СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКА
5
Фурашев В.М.
ІНДИКАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ
12
Березін Б.О., Ланде Д.В.
ОЦІНКА ЖИВУЧОСТІ  ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ДОВГОТЕРМІНОВОМУ ЗБЕРІГАННІ ВЕЛИКИХ ОБ’ЄМІВ ДАНИХ
21
Брайчевський С.М.
ЗВОРОТНІ ЗВ’ЯЗКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕМАТИЧНИХ ПОТОКАХ
28
Буяло О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ
36
Вертузаєв М. С.
КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕРОРИЗМ: ПРИРОДА, ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
 
38
Гавловський В.Д.
ЩОДО ПИТАННЯ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
 
46
Горова С. В
МОНІТОРИНГ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
55
Додонов Є.О.
ПОБУДОВА МЕТАПОШУКОВИХ СИСТЕМ
 
61
Зубок В. Ю.
ПОРІВНЯННЯ ТОПОЛОГІЇ ЗВ'ЯЗКІВ В НОВИХ МЕРЕЖАХ ОБМІНУ ІНТЕРНЕТ-ТРАФІКОМ УКРАЇНИ
70
Корж І.Ф.
БЕЗПЕКА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
78
Крючин А.А., Добровська С. В., Балагура І.В.
НАУКОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАПРЯМКУ «ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ» ЗА РЕФЕРАТИВНОЮ БАЗОЮ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА»
 
87
Кузнєцова Н.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖ БАЙЄСА ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ
95
Ландэ Д. В.
МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗОН НЕСТАБИЛЬНОСТИ В РЯДАХ ИЗМЕРЕНИЙ
105
Ланде Д.В., Брайчевський С.М.
ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ MEDIAWIKI
 
114
Ланде Д.В., Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В.
ГІПЕРКОМПЛЕКСНИЙ RSA-АЛГОРИТМ
120
Мельник С.В.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
125
Мельник К.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВОЛОДІЛЬЦЯМИ ВЕБ-РЕСУРСІВ
132
Ожеван М.А.
ТЕХНОЛОГІЇ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ ТА ШЛЯХИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ
140
Панченко В.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА" ТА "КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА"
 
151
Петров С. Г.
ПІДХОДИ ДО ВИМІРУ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
 
157
Рогозін С.М.
ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
162
Снарский А.А.
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПЕРКОЛЯЦИОННОЙ СЕТИ
 
166
Стрельбицький М.П.,  Стрельбицька Л.М.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СВІТСЬКОЇ І ДУХОВНОЇ НАУКИ В ЄДИНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
179
Цымбалюк В.С.
ЦЕНЗУРА ЯК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
188
Цуркан В. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МЕНЕДЖУВАННЯ РИЗИКУ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ
193
Андрейчук В.C.
ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ СИТУАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ДІЙ «ПРОВЛАДНИХ» ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УКРАЇНІ
195