КОСТЕНКО О.В., ГОЛОВКО О.М., Електронна юрисдикція Metaverse: виклики та ризики правового регулювання віртуальної реальності (с. 105-115)

УДК 002.55:681.3+340

КОСТЕНКО О.В.,
 
 
ГОЛОВКО О.М.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, завідувач наукової  лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового  центру цифрової трансформації і права ДНУ “ІІБП НАПрН України”.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2131-0281.
кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий  співробітник лабораторії теорії цифрової трансформації і права  наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ “ІІБП НАПрН”  України, ст. викладач кафедри інтелектуальної власності та  приватного права НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.
 ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8963-6598.
 
 
Анотація. Дана стаття є продовженням дослідження проблем правового регулювання “Метавсесвіту” (Metaverse), викладеного у роботі “Genesis of legal regulation web and the model of the electronic jurisdiction of the metawerse”. У статті запропоновано створення електронної юрисдикції та моделі кодексів та законів Metaverse. Metaverse - це величезний і різноманітний простір, який охоплює все нові області: від спілкування до комерції, від ігор до освіти. Це простір, який регулюється власним унікальним набором правил і норм, які необхідно дотримуватися, щоб забезпечити безпеку та добробут користувачів. У міру того, як цей новий тренд стає все популярнішим і складнішим, все частіше постає питання як вирішувати правові спори, що можуть виникнути в Metaverse. У реальному світі правові суперечки часто вирішуються через суди, які діють під певною юрисдикцією. Однак, Metaverse проходить перший етап розвитку і ще немає єдиної юрисдикції, яка б охопила всю діяльність в ньому. Тобто, на сьогодні існує нагальна потреба в електронній юрисдикції в Metaverse. Електронна юрисдикція передбачає застосування як сучасних, так і традиційних правових норм у електронному просторі. Це забезпечить вирішення правових спорів через електронну судову систему, яка працюватиме за деякими алгоритмами традиційної судової системи та новітніми нормами права. Електронна юрисдикція міститиме не тільки кодекси і закони, а й Конституцію Metaverse, Звіт реліктових технічних стандартів, Правила кібербезпеки, Кримінальний електронний кодекс, Військовий регламент та інші нормативно-правові акти.
Однією з головних переваг електронної юрисдикції в Metaverse є те, що вона забезпечить надійний і послідовний засіб вирішення спорів завдяки надійності технологій Metaverse. Наявність електронної судової системи сприятиме справедливому та неупередженому вирішенню спорів незалежно від того, де знаходяться сторони процесу.
Ще одна перевага електронної юрисдикції полягає в тому, що вона допоможе створити відчуття довіри та впевненості в Metaverse. Користувачі знатимуть, що всі їх права захищені і вони мають засоби вирішення будь-яких суперечок, які можуть виникнути. Це створить більш стабільне та безпечне середовище для всіх учасників, заохочуючи подальше зростання та розвиток Metaverse.
Ключові слова. Метавсесвіт, Metaverse, штучний інтелект, аватар, цифрова особистість, робот, електронний суд, електронне право, електронна юрисдикція.
Summary. This article is a continuation of the study of the problems of legal regulation of the Metaverse presented in the work Genesis of legal regulation web and the model of the electronic jurisdiction of the metaverse. The article proposes the creation of an electronic jurisdiction and a model of Codes and laws of the Metaverse. Metaverse – the real world, legal disputes are often resolved