КРАСНОСТУП Г.М., Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв’язання проблем

УДК 007:304:001

КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню правових проблем, пов’язаних зі створенням в Україні суспільного телебачення і радіомовлення, та розробці практичних рекомендацій щодо їх розв’язання.
Ключові слова: суспільне телебачення і радіомовлення, організаційно-правова форма
Аннотация. Статья посвящена исследованию правовых проблем, связанных с созданием в Украине общественного телевидения и радиовещания, и разработке практических рекомендаций по их решению.
Ключевые слова: общественное телевидение и радио, организационно-правовая форма.
Summary. The article investigates the legal problems of the creation in Ukraine of public television and radio, and development of  practical recommendations for their resolution.
Keywords: public television and radio, organizational and legal form.
 
 
        Постановка проблеми. 17 квітня 2014 р. Верховною Радою України прийнято Закон України № 1227-VІІ “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”.
Відповідно до частини другої статті 1 вказаного Закону України для забезпечення поступового та послідовного становлення Суспільного телебачення і радіомовлення України Кабінет Міністрів України на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”, Державної телерадіокомпанії “Культура”, обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіокомпанії “Крим”, Київської державної телерадіокомпанії, Севастопольської державної телерадіокомпанії, Української студії телевізійних фільмів “Укртелефільм”, що реорганізовуються, утворює юридичну особу публічного права “Національна суспільна телерадіокомпанія України” [1].
        Пунктом 4 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” вказаного Закону України Кабінету Міністрів України доручено у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
здійснити заходи, пов’язані із створенням Національної суспільної телерадіокомпанії України, в порядку, визначеному цим Законом.
Сьогодні в Україні триває широка дискусія щодо шляхів реалізації Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”…