Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні

Савінова Н. А. — К.: Ред. журн. «Право України» ; X.: Право, 2013. — 292 с.

 

        У монографії на основі загальносвітових тенденцій розвитку глобального інформаційного суспільства і трансформації суспільних відносин проведено дослідження проблем праворозуміння і правового забезпечення українського сегменту глобального інформаційного суспільства. Висвітлено проблеми становлення і розвитку кримінально-правової політики та убезпечення інформаційного суспільства в Україні.
        Для юристів, соціологів, фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, представників закладів, установ, підприємств та організацій інформаційної сфери, експертів і вчених, науково-педагогічного складу, слухачів і студентів вищих навчальних закладів.
 
 
ЗМІСТ
 
 
ВСТУП
7
 
РОЗДІЛ 1. ПРАВОРОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. ПІДХОДИ ДО ПРАВОВОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
11
1.1. Огляд наукових поглядів з проблематики дослідження та праворозуміння сутності інформаційного
суспільства
12
1.2. Убезпечення розвитку інформаційного суспільства: огляд основних міжнародних та вітчизняних нормативних актів. Окремі проблеми правової лінгвістики у сфері регулювання відносин у інформаційному суспільстві
18
1.3. Кримінально-правове забезпечення та інформаційна безпека у інформаційному суспільстві
81
 
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
101
2.1. Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства та її вплив на кримінально-правове забезпечення        
101
2.2. Напрями кримінально-правової політики забезпечення Глобального інформаційного суспільства
125
2.3. Сучасний стан міжнародної та національної кримінально-правової політики у сфері забезпечення інформаційного суспільства в Україні. Обумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь в інформаційному суспільстві
150
 
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО  СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ
166
3.1. Кримінально-правова кваліфікація посягань на безпеку інформаційного простору України
166
3.2. Ефективність кримінально-правового забезпечення в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні
202
 
РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
211
4.1. Напрями вітчизняної кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства
211
4.2. Питання криміналізації в умовах розвитку інформаційного суспільства
223
 
ВИСНОВКИ
245
 
ДОДАТОК
254
 
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
260