Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти

Савінова Н. А.: Монографія. - Київ: TOB «ДКС», 2012. - 342 с.

 

      У монографії висвітлюється сутність і особливості кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні в умовах розвитку Глобального інформаційного суспільства в загальносвітовому масштабі, особливості застосування такого забезпечення щодо суспільних відносин у інформаційному та кібернетичному просторі. На базі аналізу тактичних і стратегічних заходів міжнародної та національної кримінально-правової політики України, а також теорії кримінального права автор демонструє сучасний стан, перспективи, методи ефективного забезпечення засобами кримінального права безпечної і корисної динаміки інформаційного суспільства та безпеку його основних цінностей і ресурсів: свідомості, спілкування, комунікації, інформації, ІКТ, знань від суспільно-небезпечних посягань, що трансфор­муються, або виникають у новому суспільстві.

       Для науковців, докторантів, аспірантів та здовжувачів, практичних працівників судових та правоохоронних органів та адвокатури; студентів, що навчаються за спеціальністю «Правознавство»; народних депутатів України, працівників секретаріатів комітетів і фракцій Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, діяльність яких безпосередньо пов'язана з питаннями розробки, підготовки, опрацювання та супроводження проектів законодавчих актів.

        Дійсне видання стане в нагоді всім тим, хто цікавиться проблематикою державного виливу на убезпечення інформаційного простору держави.

 

ЗМІСТ
 
ЗМІСТ.................................................................................................................................
4
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.......................................................................................
5
ПЕРЕДНЄ СЛОВО..............................................................................................................
6
ВСТУП................................................................................................................................
8
РОЗДІЛ І.МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ПОТРЕБА У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.......................................
11
1.1. Феномен „Інформаційне суспільство": праворозуміння сутності, динаміки, ресурсів та цінностей.........................................................................................................
11
1.2. Поняття правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства: загальна характеристика....................................................................................................................
40
1.3. Кримінально-правове забезпечення в системі правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства України, його структура та мета..........................................
62
1.4. Чинники кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства України.............................................................................................................
82
РОЗДІЛ 2.КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ......................................................................
125
2.1. Кримінально-правова політика у системі кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.................................................................
125
2.2. Напрями міжнародної кримінально-правової політики забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства.........................................................................
145
2.3. Обумовленість криміналізації суспільно-небезпечних діянь в інформаційному суспільстві............................................................................................................................
170
2.4. Сучасний стан кримінально-правової політики у сфері забезпечення розвитку інформаційного суспільства України та основні напрямки її реалізації............................................................................................................................
211
РОЗДІЛ 3.РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ІІРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ.....................................................................
223
3.1. Кваліфікація посягань на безпеку інформаційного простору України................................................................................................................................
223
3.2. Криміналізація в умовах розвитку інформаційного суспільства. Ефективність кримінально-правового забезпечення..............................................................................
252
3.3. Концептуальні засади кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні...............................................................................
270
ДОДАТКИ............................................................................................................................
292
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................................................
308