ЛАНДЕ Д.В., БОЙЧЕНКО А.В., Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж

УДК 004.5

Ланде Д.В.,
Бойченко А.В.,
доктор технічних наук,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 
 
Анотація. Розглянуто особливості інформаційних потоків у соціальних мережах, створення сценаріїв аналітичної діяльності при їх дослідженні. Наведено приклади застосування сценарного підходу.
Ключові слова: аналіз соціальних мереж, сценарний підхід, аналітична діяльність.
Аннотация. Рассмотрены особенности информационных потоков в социальных сетях,  создания сценариев аналитической деятельности при их исследовании. Приведены примеры использования сценарного подхода.
Ключевые слова: анализ социальных сетей, сценарный подход, аналитическая деятельность.
Summary. The features of information flow in social networks, the features of creation of analytical activities scenario are considered. Examples of the use of the scenario approach are given.
Keywords: social network analysis, scenario approach, scenario, analytical activities.
 
 
        Постановка проблеми. Он-лайнові соціальні мережі (далі – ОСМ) є важливою складовою мережі Інтернет. Їх кількість зростає, а найбільші з них досягли гігантських розмірів. Станом на листопад 2014 року кількість користувачів у Facebook досягла 1,35 млрд. (див. Рис. 1).