Міжнародна наукова конференція «Вісімнадцяті юридичні читання «Людина, закон і право у державно-владній парадигмі»

24 травня 2023 р. Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» спільно з Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова, Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Центром правової освіти і науки, громадською організацією «Феміда», Інформаційно-просвітницьким центром з прав людини, Навчально-науковим центром прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві (УДУ імені Михайла Драгоманова та ДНУ ІІБП НАПрН України) проведено  Міжнародну наукову конференцію «Вісімнадцяті юридичні читання  «Людина, закон і право у державно-владній парадигмі».

В ході конференції відбулися панельні засідання з питань:

1. Державотворчі процеси в Україні в умовах воєнного стану

2. Розвиток галузей права у державно-владній парадигмі.

3. Людський вимір політики і права.

4. Трибуна молодого вченого.

На основі теоретичного, історичного, філософського, правового та політологічного аналізу учасники конференції визначили та висвітлили особливості взаємозв’язків у тріаді «Людина – Закон – Право» в контексті трансформації державно-владної парадигми.

У межах конференції також було підписано оновлений Договір про співробітництво між Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова та Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» та уточнено Положення про спільний Навчально-науковий центр прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві.

Видання НДІІП