Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія

Бєсєдна Л.Л., Гладківська О.В.; за заг. ред. Гладківської О.В. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2015. – 128 с.

 

        В монографії узагальнено результати наукових досліджень стосовно мовно-термінологічних аспектів формування термінологічної системи законодавства України. Теоретичні дослідження доповнено прикладами, що ілюструють проблемні питання термінології в інформаційній сфері.
         Актуальність теми пов’язана з важливістю дотримання законодавчої техніки під час підготовки проектів нормативних актів. Проаналізовано національні стандарти й методичні приписи щодо її термінологічних прийомів, а також шляхи подальшого впорядкування понятійного апарату українського законодавства.
        Розраховано на юристів та лінгвістів – наукових і практичних працівників, які цікавляться питаннями правотворення та законодавчої діяльності.
 
 
 

ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1 ЗАКОНОДАВЧА МОВА ЯК ОДИН З ВИДІВ ТЕХНІКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ ПРАВА

7

1.1 Мова законодавства як самостійний функціональний різновид мови природної
7
1.2 Специфіка законодавчої мови на лексичному, граматичному та стилістичному рівнях
21
Висновки до Розділу 1

40

РОЗДІЛ 2 ЮРИДИЧНИЙ ТЕРМІН ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАКОНОДАВЧОЇ СИСТЕМИ

43

2.1 Термін як носій спеціальної правової інформації
43
2.2 Дефініції (визначення) термінів нормативно-правових актів
52
2.3 Вимоги до термінів, використовуваних у законодавстві
61
Висновки до Розділу 2

68

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА

71

3.1 Аналіз наукових досліджень проблеми впорядкування термінології
71
3.2 Проблеми зміни понятійного апарату термінології законодавства на прикладі законів України в інформаційній сфері
75
3.3 Приклади неузгодженості термінології в інформаційній сфері
83
3.4 Пропозиції щодо впорядкування термінології за підготовки проектів нормативно-правових актів
89
Висновки до Розділу 3

97

ВИСНОВКИ

99

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

102

ДОДАТОК. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів (правила законопроектування)

115