Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади

Монографія / за заг. ред. О. П. Дзьобаня. – Харків : Право, 2021. – 776 с.

 

       Монографію присвячено комплексному міждисциплінарному дослідженню феномену національної безпеки в культурно-історичному, онтологічному, аксіологічному, структурно-функціональному та міжнародному вимірах. У даному виданні на системній основі поєднані різнорівневі методологічні підходи до дослідження основних аспектів національної безпеки. Сутність ключових категорій безпекової сфери досліджується крізь призму інтерсуб’єктивної філософської парадигми. Аналізуються стійкість і лабільність соціальної системи через дію базових констант і варіативних величин, розкривається філософська концепція місця й ролі системи забезпечення національної безпеки в сучасних умовах.

     Монографія розрахована на науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів, державних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки.

Зміст