Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс

 

В.М. Фурашев, С.Ф. Джердж; ред. В.М. Фурашев. – К.: Синопсис, 2009. – 176 с.

 

     Монографію присвячено оцінці шляхів забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі розвитку країни та світу. У дослідженні здійснено ана­ліз можливих шляхів її забезпечення, проаналізовано існуючі системи колективної безпеки, а також процеси і тенденції трансформації Північноатлантичного альянсу та об'єктивність обрання євроатлантичної спрямованості вирішення проблеми за­безпечення національної безпеки України. Проаналізовано роль і місце суспільства в процесі обрання шляху забезпечення національної безпеки та реалізації євроатлан­тичного курсу України та механізми спотворення і фальсифікації народного волеви­явлення з цього питання.
     Для фахівців і науковців у сфері національної безпеки, державних службовців, політичних та громадських діячів, які займаються питаннями визначення оптималь­ного шляху забезпечення національної безпеки України, а також викладачів, аспі­рантів та студентів відповідного профілю і спрямованості. Книга має наукове, мето­дологічне і практичне значення та розрахована на втілення у практичну діяльність під час організації та проведення відкритих дебатів щодо підготовки власної думки у широких верств населення.

 

ЗМІСТ 
 
 
ПЕРЕДМОВА ..................................................................................................................... 5
 
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Національна безпека: деякі поняття та визначення....................................................... 7
1.1. Нейтралітет................................................................................................................. 8
1.2. Позаблоковість.......................................................................................................... 10
1.3. Система колективної безпеки................................................................................... 11
 
РОЗДІЛ ДРУГИЙ
Євроатлантичний курс України: необхідність чи бажання?.......................................... 16
2.1.   Загальні поняття про національну безпеку.......................................................... 16
2.2.   Короткий огляд сучасних загальносвітових викликів
та загроз.......................................................................................................................... 18
2.3. Можливі шляхи забезпечення національної безпеки ............................................ 33
2.3.1.    Шанхайська організація співробітництва......................................................... 38
2.3.2.    Організація Договору про колективну безпеку................................................. 41
2.4. Коротка хронологія відносин України з НАТО......................................................... 46
 
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Трансформація НАТО..................................................................................................... 64
3.1.   Історія створення НАТО......................................................................................... 64
3.2.   Цілі та завдання НАТО........................................................................................... 67
3.3.   Система цінностей, як об'єкт системи колективної безпеки............................... 68
3.4.   Операції НАТО....................................................................................................... 72
3.5.   Військово-оборонна доктрина НАТО.................................................................... 87
3.6.   Розширення НАТО................................................................................................. 94
3.7.   Витоки та напрями трансформації НАТО............................................................ 95
3.8.   "М'яка" сила — подальший напрям трансформації НАТО.................................. 98
 
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ
Про референдум........................................................................................................... 107
4.1.   Загальні положення............................................................................................. 107
4.2.   Мотивація спотворення волевиявлення............................................................. 111
4.3.    Механізми спотворення народного волевиявлення
під час організації і проведення референдумів та їх запобгання...............................
112
 
ВИСНОВКИ................................................................................................................... 123
 
ДОДАТКИ...................................................................................................................... 131
 
Додаток А
О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае войны...................... 131
 
Розділ А. 1
Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных
держав и лиц в случае сухопутной войны................................................................... 131
 
Розділ А. 2
Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных
держав в случае морской войны................................................................................. 139
 
Розділ A.3
Устав ООН о нейтралитете......................................................................................... 148
 
Додаток Б
Хартия Шанхайской организации сотрудничества..................................................... 151
 .
Додаток В
Договор о коллективной безопасности........................................................................ 163
 
Додаток Д
Північноатлантичний договір........................................................................................ 167
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................................... 171

Видання НДІІП