Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку

Збірник матеріалів І–ї Міжнародної науково-практичної конференції до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 09-10 червня 2022 року). Вінниця, 2022. 279 с.

 

      Збірник матеріалів друкується за результатами роботи І-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку». У збірнику висвітлено актуальні проблеми національного і міжнародного права в контексті його історії, сучасності, зокрема воєнного стану в Україні, а також перспектив розвитку. Приділено увагу напрямам удосконалення чинного законодавства, функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судового захисту прав людини, а також розвитку окремих інститутів національного і міжнародного права. Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, суддів, адвокатів, правників, усіх, хто цікавиться проблемою забезпечення прав людини.

      Матеріали подано в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст наукових публікацій.

Повний текст.

Видання НДІІП