Науково-методичний семінар на тему: «Проблеми розробки правової доктрини інформаційного суспільства»

 

10 січня 2014 року в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України проведено науково-методичний семінар на тему: «Проблеми розробки правової доктрини інформаційного суспільства».

В ході семінару наукові працівники Інституту розглянули актуальні питання організації та методики підготовки наукового видання «Правова доктрина інформаційного суспільства», а також пропозиції щодо змісту видання.

За результатами обговорення рекомендовано створити творчий колектив із числа вчених – фахівців інформаційної сфери у складі:  Пилипчук В.Г., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (керівник колективу); Арістова І.В., доктор юридичних наук, професор; Беляков К.І., доктор юридичних наук, професор; Баранов О.О., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; Брижко В.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Дзьобань О.П., доктор філософських наук, професор; Жиляєв І.Б., доктор економічних наук, старший науковий співробітник;Золотар О.О., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Красноступ Г.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник; Ланде Д.В.,  доктор технічних наук, старший науковий співробітник; Новицький А.В., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник; Савінова Н.А., кандидат  юридичних наук, старший науковий співробітник; Стрельбицький М.П., доктор юридичних наук, професор; Скулиш Є.Д., доктор юридичних наук, професор; Фурашев В.М., кандидат технічних наук, доцент;Цимбалюк В.С., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Крім цього, запропоновано розглянути можливість залучення до цієї роботи інших провідних вчених в галузі інформаційного права.