Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку)

Крутов В. В., Пилипчук В. Г. (за заг. ред. В. Г. Пилипчука) - Ужгород : TOB «IBA», 2013. - 180 с.

 

        У монографії на основі системного аналізу та поєднання різних методологічних підходів висвітлено сучасні виклики й загрози економічній діяльності підприємств; розкрито основні тенденції та проблеми становлення і розвитку недержавних суб'єктів сектору безпеки і недержавної системи безпеки, як складової громадянського суспільства та системи забезпечення національної безпеки України. На підставі проведеного аналізу розроблено низку прикладних рекомендацій та пропозиції з удосконалення її законодавчого забезпечення.
        Розрахована на юристів, експертів і вчених сектору безпеки, підприємців і промисловців, керівників та фахівців державних і недержавних суб'єктів сектору безпеки, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів і слухачів профільних навчальних закладів та усіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки.
 

 

ЗМІСТ
 
Вступ
5
 
Розділ 1.
Основи захисту національних інтересів і національної безпеки суб'єктами недержавної системи безпеки
14
1.1. Глобальні виклики і загрози та роль держави й суспільства у їх подоланні
14
1.2. Рейдерство та інші загрози економічній діяльності підприємств як фактор формування нових підходів щодо їх безпеки
26
1.3. Теоретико-правові засади забезпечення національної безпеки державними і недержавними суб'єктами сектору безпеки
36
 
Розділ 2.
Формування недержавної системи безпеки в Україні
46
2.1. Суспільно-економічні передумови створення недержавної системи безпеки в Україні
46
2.2. Система корпоративної безпеки УСПП як тимчасовий координаційний центр формування недержавної системи безпеки
54
 
Розділ 3.
Актуальні проблеми становлення недержавної системи безпеки в Україні
68
3.1. Основні суб'єкти і напрями організації безпеки підприємництва
68
3.1. Основні суб'єкти і напрями організації безпеки підприємництва
68
3.2. Проблеми законодавчого регулювання правовідносин у недержавному секторі безпеки
79
3.3. Проблеми наукового забезпечення та підготовки кадрів для недержавних суб'єктів сектору безпеки
87
 
Розділ 4.
Проблеми і напрями розвитку недержавної системи безпеки в Україні       
93
4.1. Пріоритети розвитку недержавних суб'єктів сектору безпеки України в контексті сучасної міжнародної практики
93
4.2. Становлення і розвиток демократичного контролю за діяльністю державних і недержавних суб'єктів сектору безпеки
100
Висновки
118
Додатки
124
Література
164
Перелік умовних скорочень
177