Оголошення

У Державній науковій установі “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” оголошено конкурс на заміщення посад: завідувача наукової лабораторії, провідного інженера та старшого наукового співробітника наукової лабораторії  правового забезпечення цифрової трансформації,  старшого наукового співробітника наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права Наукового центру цифрової трансформації і права.

Вимоги до кандидатів:

- на посаду завідувача наукової лабораторії: науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), досвід наукової (науково-педагогічної) та організаційної роботи у сфері цифровізації і права, правового забезпечення цифрової трансформації та інноваційного розвитку України, не менше 5 років, не менше 10 публікацій за останні 5 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або свідоцтв, патентів згідно з профілем діяльності Інституту;

- на посаду провідного інженера (0,5 посадового окладу): науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), вища освіта другого (магістерського) рівня, досвід наукової (науково-технічної) діяльності у сфері цифровізації, формування і розвитку інформаційних систем та баз даних в галузі держави і права та розробки програмної продукції у цій сфері не менше 5 років, не менше п’яти публікацій за останні 5 років та/або патентів згідно з профілем діяльності Інституту;

- на посаду старшого наукового співробітника (0,5 посадового окладу): науковий ступінь доктора або кандидата наук (доктора філософії); досвід наукової роботи не менше 5 років; у т.ч. наукової роботи в галузі законодавства і права не менше 3 років, а також не менше 5 публікацій за останні 5 років та/або свідоцтв, патентів згідно з профілем діяльності Інституту;

Кандидати на заміщення вказаних посад подають до 8 грудня 2023 року для розгляду конкурсною комісією ДНУ ІІБП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць (дипломів про відкриття, авторських свідоцтв (патентів) на винаходи). Кандидати із числа наукових працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі.

У разі обмеження чи скорочення фінансування фундаментальних і прикладних досліджень у сфері законодавства і права (неповного виконання відповідних положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), робота на вказаних посадах буде здійснюватися на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.

 

Видання НДІІП