Оголошення

У Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посад: керівника Науково-дослідного центру цифрових трансформацій і права та головного наукового співробітника Науково-дослідної лабораторії військового права, права національної та міжнародної безпеки.

Вимоги до кандидатів: 

- на посаду керівника Науково-дослідного центру цифрових трансформацій і права: науковий ступінь доктора юридичних наук, вчене звання професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника, доцента); досвід науково-дослідної, науково-організаційної та управлінської діяльності  у сфері інформатизації та цифрових трансформацій, правової інформатики та інформаційного права не менше 10 років; досвід організації та керівництва науково-дослідними роботами; участь у  розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів; наявність вагомих наукових здобутків (дипломів про відкриття та авторських свідоцтв (патентів) на винаходи), а також наукового авторитету у відповідній галузі знань

- на посаду головного наукового співробітника Науково-дослідної лабораторії військового права, права національної та міжнародної безпеки: науковий ступінь доктора юридичних наук, вчене звання професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника, доцента); досвід наукової, науково-організаційної та практичної діяльності у сфері права національної безпеки та військового права не менше 10 років; участь у  розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів; наявність вагомих наукових здобутків (дипломів про відкриття, авторських свідоцтв (патентів) на винаходи), а також наукового авторитету у відповідній галузі знань. 

Кандидати на заміщення вказаних посад подають до 7 лютого 2020 року для розгляду конкурсною комісією НДІІП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць (дипломів про відкриття, авторських свідоцтв (патентів) на винаходи). Кандидати із числа наукових працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі.

У разі невиконання положень статей 36, 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в частині фінансування фундаментальних і прикладних досліджень в галузі законодавства і права, робота на вказаних посадах може здійснюватися на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.