Оголошення

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 85-р. «Про утворення Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», Статуту Національної академії правових наук України і Статуту ДНУ ІІБП НАПрН України оголошено конкурс щодо проведення виборів директора Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України».

Директор Інституту обирається на конкурсній основі відповідно до законодавства на зборах колективу наукових працівників Інституту строком на п'ять років і затверджується Загальними зборами або Президією НАПрН України. Кандидат на посаду директора Інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), вчене звання професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника, доцента), а також досвід наукової (науково-педагогічної, науково-організаційної) та управлінської діяльності згідно з профілем діяльності Інституту не менш як 10 років. Загальні збори колективу наукових працівників мають відбутися у липні 2021 року (дата буде визначена додатково з врахуванням санітарно-епідеміологічного стану). Брати участь у виборах відповідно до законодавства має право кожний штатний працівник Інституту.

До 28 червня 2021 р. претенденти для участі у конкурсі мають подати до апарату Президії НАПрН України за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 документи, визначені п. 10 Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998.