Організаційно-правове забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України

Бєлєвцева В. В. : монографія. - X. : Право, 2013. - 352 с.

 

          У монографії на підставі системного поєднання різних методологічних під­ходів досліджено питання щодо застосування адміністративно-правових режи­мів у сфері державної безпеки України. Значну увагу приділено законодавчому регулюванню адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки. На основі чинного національного законодавства висвітлено комплекс питань, пов'язаних із проблемами законодавчого забезпечення адміністративно-правових режимів, а також сформульовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення цих законодавчих засад.
             Законодавчі акти в монографії подано станом на жовтень 2013 року.
         Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами захисту державної безпеки України.

 

Зміст

 

Вступ
5
РОЗДІЛ 1
РОЛЬ І МІСЦЕ АМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
1.1. Структурно-функціональна характеристика системи адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки
8
1.2. Базові функціональні адміністративно-правові режими у сфері державної безпеки
38
РОЗДІЛ 2
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: ВИМОГИ, ПРАВИЛА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
2.1. Системний огляд законодавства з питань регулювання базових адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України
51
2.2. Відповідальність за порушення законодавства, вимог і правил адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України
223
РОЗДІЛ 3
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
3.1. Розбудова структури законодавчого забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки
306
3.2. Напрями удосконалення адміністративного провадження у сфері застосування адміністративно-правових режимів щодо забезпечення державної безпеки
321
Висновки
330
Список використаної літератури
333