Основи інформаційного і соціально-правового моделювання

 Ланде Д.В., Фурашев В.М. - К. : ТОВ "ПанТот", 2012. - 144 с.

 

       У монографії наведено теоретичні і практичні засади моделювання соціально-правових явищ, процесів, процедур. Наведено необхідні відомості та приклади граничних нормативно-правових умов моделювання, а також приклади окремих моделей. Розглянуто питання динаміки інформаційних потоків, як «середовища вимірювання» суспільної думки. Велику увагу приділено питанням моделювання, розвиненим у природничих науках, розглянуто нелінійні, експертні, індивідуум-орієнтовані моделі, а також такі методи досліджень, як кореляційний та фрактальний аналіз. теорія клітинних автоматів.

       Книгу призначено як для широкого кола фахівців-аналітиків в галузях правознавства, державного управління, соціальних комунікацій, так і для студентів ста­рших курсів, аспірантів.

 

 
ЗМІСТ
 
ВСТУП................................................................................................................................
 
5
1. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОГНОЗУ......................................
 
7
Особливості моделювання в соціальній сфері................................................................
7
Підходи до вивчення систем.............................................................................................
8
Особливості соціальної динаміки.....................................................................................
13
Правові обмеження у соціальному моделюванні............................................................
 
15
2. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ.................................................
 
28
2.1. Нелінійні конкурентні моделі....................................................................................
28
2.2. Індивідуум-орієнтовані моделі..................................................................................
35
2.2.1. Штучні суспільства..................................................................................................
37
2.2.2. Цукрова модель........................................................................................................
37
2.2.3. Модель «теплових жуків».......................................................................................
39
2.2.4. Мурашині алгоритми...............................................................................................
39
2.2.5. Клітинні автомати....................................................................................................
41
2.2.6. Модель впливу оточення.........................................................................................
43
2.3. Мережеві моделі..........................................................................................................
45
2.3.1. Параметри соціальних мереж.................................................................................
45
2.3.2. Модель, що враховує «далекі зв'язки»...................................................................
50
2.3.3. Модель, що враховує вплив зовнішніх факторів..................................................
53
2.3.4. Мережеві моделі формування суспільної думки..................................................
57
2.4. Експертні моделі.......................................................................................................
65
2.5. Теоретико-ігровий підхід...........................................................................................
 
70
3. ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРОЦЕСІВ.................................................
 
75
3.1. Проблема вимірювання у соціально-правовому моделюванні...............................
75
3.2. Індекси порівняння.....................................................................................................
77
3.3. Моделювання інформаційних потоків......................................................................
80
3.3.1. Тематичні інформаційні потоки.............................................................................
81
3.3.2. Моделювання динаміки інформаційних потоків..................................................
82
3.3.3. Індекси присутності в інформаційному просторі.................................................
89
3.4. Дослідження інформаційних потоків........................................................................
93
3.4.1. Інформаційні потоки як частина інформаційного простору................................
93
3.4.2. Кореляційний аналіз інформаційних потоків........................................................
100
3.4.3. Вейвлет-аналіз......................................................................................................
103
3.4.4. Дисперсійний аналіз - метод DFA..........................................................................
106
3.4.5. R/S-аналіз - показник Херста..................................................................................
 
109
4. РЕАЛІЗОВАНІ МОДЕЛІ...............................................................................................
 
112
4.1. Соціальна технологія витоків WikiLeaks.................................................................
112
4.2. Моделювання переваг груп людей............................................................................
124
4.3. Моделювання політики закритих режимів...............................................................
125
4.4. Моделювання процесів формування націй, об'єднання територій........................
126
4.5. Моделювання насильства, повстань та їх придушення...........................................
128
4.6. Модель боротьби з корупцією...................................................................................
129
4.7. Колективний розум на біржі......................................................................................
 
130
ПІСЛЯМОВА......................................................................................................................
 
131
ЛІТЕРАТУРА.....................................................................................................................
135