Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова. - К. : НТУУ «КІЛ», 2014. - 220 с.

 

   Розглянуто проблеми, пов'язані з інформаційним та соціально-правовим моделюванням, його теоретичними засадами, відповідними інформаційними процесами, технологіями, системами у правовій сфері. Сформовано систему теоретичних знань щодо методології та методики професійної діяльності з інформаційного та соціально-правового моделювання, прогнозування, проектування та бази для застосування технологій моделювання з науковим обгрунтуванням необхідності реагування на найважливіші соціально-правові питання та їх регулювання.

        Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Правознавство»; може бути корисним усім, хто бажає набути теоретичних знань і практичних навичок із застосування сучасних методів та засобів моделювання в соціально-правовій сфері.

 

Зміст
 
Вступ
5
 
1. Наукові засади інформаційного та соціально-правового моделювання
8
 
1.1. Моделювання
8
1.1.1. Поняття моделювання
10
1.1.2. Види та етапи моделювання
23
 
1.2. Особливості соціально-правового моделювання
28
1.2.1. Функції соціально-правового моделювання
31
1.2.2. Методи соціально-правового моделювання
34
1.2.3. Властивості соціально-правових моделей
39
 
1.3. Соціальна динаміка
44
1.3.1. Соціодинаміка як науковий напрям
47
1.3.2. Моделювання електоральних процесів
52
 
1.4. Моделювання інформаційних потоків
64
1.4.1. Властивості інформаційних потоків
67
1.4.2. Моделі інформаційних потоків
76
 
1.5. Вимірювання при моделюванні
89
1.5.1. Проблема вимірювання
90
1.5.2. Обчислення індексів порівняння
90
 
2. Методологія інформаційного та соціально-правового моделювання
101
 
2.1. Методи і засоби соціально-правового моделювання
101
2.1.1. Сучасні підходи до соціально-правового моделювання
101
2.1.2. Етапи соціально-правового моделюванн
131
 
2.2. Методологічні аспекти дослідження інформаційних потоків
137
2.2.1. Дослідження інформаційних потоків
138
2.2.2. Моделювання інформаційних операцій
155
 
2.3. Методологія прогнозування та проектування
177
2.3.1. Соціально-правове проектування
178
2.3.2. Соціально-правове прогнозування
181
 
2.4. Особливості реалізації наявних моделей у соціально-правовій сфері
195
2.4.1. Моделювання переваг груп людей
196
2.4.2. Моделювання політики закритих режимів
197
2.4.3. Моделювання процесів формування націй, об'єднання територій
198
2.4.4. Модель електорального процесу
200
2.4.5. Модель управління репутацією
202
2.4.6. Моделювання віктимності
211
2.4.7. Модель боротьби з корупцією
214
 
Підсумок
217