Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади

Брижко В.М. : монографія. - К. : ТОВ "ПанТот", 2012 р. - 304 с.

 
 
     У монографії досліджуються методологічні та правові проблеми інформаційного права та інформаційного законодавства; галузь науки - інформаційне право.
Актуальність теми визначається інтересом суспільства до сучасного стану та перспектив щодо упорядкування відносин у сфері інформації, інформатики та інформатизації, критичного їх осмислення з точки зору формування єдиної державної інформаційної політики та створення цілісної системи інформаційного законодавства України в умовах поширення інформаційно-комп'ютерних технологій та мереж, з урахуванням потреб адаптації законодавства до світових правових стандартів.
      Метою дослідження є розробка теоретико-правових основ методології створення цілісної системи інформаційного законодавства України адаптованого до положень світових та європейських правових стандартів.
        Робота є першим в Україні дослідженням, в якій вирішення проблеми упорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері розглядається комплексно, в контексті системного становлення інформаційного права та перспектив удосконалення інформаційного законодавства України. Наслідком теоретичних та методологічних напрацювань слугують запропоновані пропозиції у підходах до систематизації та методології кодифікації інформаційного законодавства України.
Монографічне дослідження призначено для фахівців, студентів, аспірантів юридичних та інших закладів, зацікавлених у вивченні, дослідженні проблем інформаційного права та удосконаленні нормативно-правового упорядкування суспільних відносин щодо інформації, інформатики, інформатизації в умовах формування інформаційного суспільства.