Пішов з життя президент-організатор, почесний президент НАПрН України Василь Якович Тацій

Національна академія правових наук України з глибоким сумом повідомляє, що сьогодні на 83-му році пішов із життя Василь Якович Тацій – Герой України, видатний український вчений, талановитий педагог, громадський діяч, людина ясного розуму та великої душі, президент-організатор Національної академії правових наук України, багаторічний очільник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки та техніки України, дійсний член (академік) Національної академії наук України.

За ініціативи та безпосередньої участі Василя Яковича була створена Національна академія правових наук України, президентом якої Він став та понад 20 років успішно її очолював. Завдяки визнаному таланту організатора Василь Якович створив золотий фонд української еліти правників та став керівником провідного центру правової науки нашої держави.

Будучи взірцем наполегливості і працьовитості для своїх колег і студентів, педагогом за покликанням, Василь Якович пройшов гідний поваги трудовий шлях, багато років якого пов’язані з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Його творчі сили, енергія, величезний науковий і педагогічний талант завжди були спрямовані на розвиток юридичної освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців-юристів та науково-педагогічних кадрів. Василь Якович був добре відомий в Україні та світі не лише як академік НАН України, президент-засновник та почесний президент Національної академії правових наук України, ректор одного з передових юридичних університетів країни, видатний науковець, талановитий педагог, досвідчений фахівець, здібний організатор, а й як провідний громадський діяч, людина з принциповою громадянською позицією.

Розробки проблем формування правової, демократичної, соціальної державності в Україні, знайшли своє закріплення не лише у наукових публікаціях Василя Яковича, а й у положеннях чинної Конституції України, проектах судово-правових реформ та інших важливих законодавчих актах, стали вагомим теоретичним підґрунтям удосконалення законодавства України.

Життєвий приклад Тація Василя Яковича є еталоном для кожного юриста до духовного та професійного зростання, вірного служіння Батьківщині, ідеям верховенства права, справедливості, поваги до людини. Від нас пішла ціла епоха, людина, значущість якої важко переоцінити. Ця втрата є непоправною не лише для колективу Національної академії правових наук України, а й для всієї України.

Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким з приводу смерті Василя Яковича Тація. Світла пам'ять про нього завжди буде жити в серцях рідних, колег, учнів та друзів а його досягнення як талановитого вченого та організатора науки будуть завжди слугувати прикладом та неабияким стимулом для наполегливої праці усіх нас та прийдешніх поколінь.