Право національної безпеки та військове право: сучасні виклики

Богуцький П. П. : навчальний посібник / П. П. Богуцький ; Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України». – Київ; Одеса : Фенікс, 2023. – 252 с.

      У посібнику на основі сучасних наукових розробок права національної безпеки та військового права розглянуто актуальні питання правового забезпечення національної безпеки загалом і воєнної безпеки зокрема. Характеристику права національної безпеки та військового права здійснено через визначення їх особливих і спільних ознак як галузей національної системи права. Розкрито зміст системи правового забезпечення національної безпеки. Обґрунтовано місце військової юстиції в системі правового забезпечення національної безпеки та особливості дії системи правового забезпечення національної безпеки України в умовах актуальних загроз, обумовлених насамперед російською агресією проти України.

      Видання розраховано на фахівців, експертів, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Право», а також буде корисним для представників державних органів та суб’єктів сектору безпеки і оборони України.