Правова доктрина України. Том 1

Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013. ISBN 978-966-458-545-0

Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 976 с.

 

       Перший том фундаментального п'ятитомного видання Націо­нальної академії правових наук України «Правова доктрина Украї­ни» містить наукові погляди щодо філософсько-правових, методоло­гічних та наукознавчих засад правознавства, доктринальних вимірів верховенства права, прав людини і правової системи, праводоктринальних концепцій сучасної української державності та історико-правових доктрин.
       Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів ви­щих навчальних закладів, практичних працівників, читачів, які цікавляться загальнотеоретичною та історичною юриспруденцією сучасної України.

http://ippi.org.ua/sites/default/files/2013-10-25_11-04-59_0083a_0.jpg