Правова доктрина України. Том 2

Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013. ISBN 978-966-458-545-0

Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, М. П. Кучерявенко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. - 864 с.

     

     У виданні розкривається зміст сучасних публічно-правових док­трин. Детально проаналізовано тенденції розвитку конституційного, адміністративного, фінансового, міжнародного, інформаційного ре­гулювання на сучасному етапі розвитку правової системи України. Значну увагу приділено характеристиці стану та динаміки розвитку українського законодавства, відображенню в ньому сучасних науко­вих уявлень. У виданні здійснені змістовні порівняльно-правові галузеві дослідження відповідних проблем, які відображають сучас­ні євроінтеграційні процеси в Україні.

     Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів ви­щих навчальних закладів, практичних працівників, читачів, які цікавляться проблемами конституційного, адміністративного, фі­нансового, інформаційного та міжнародного права.