Правова інформатика

М. Швець, В. Брижко, В. Фурашев, Б. Раціборинський, В. Цимбалюк, М. Целуйко;

за ред. В. Дурдинця, Є. Мойсеєва та М. Швеця. – [2-е вид. доп. та перероб.]. –

К.: ТОВ “ПанТот”, 2007. – 524 с.