Правова охорона як складова інформаційної безпеки

0.0. Золотар. - К.: ТОВ "ПанТот". - 2011. - 100 с.
 
     У монографії розглядаються питання щодо правового регулювання інформаційних процесів та особливостей організації підтримки інформаційної безпеки шляхом реалізації охоронної функції права.
     Проаналізовані особливості правопорушень в інформаційній сфері. Здійснена класифікація нормативно-правових актів, що регламентують охорону інформації, а також проаналізовано правові основи організації діяльності суб'єктів, що її здійснюють. Окреслені основні напрями організації підтримки інформаційної безпеки та перспективи підвищення рівня організаційно-правового забезпечення інформаційної сфери. Вироблені пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення охорони інформаційних відносин.
     Рекомендується для науковців, студентів, державних службовців, усіх читачів, що цікавляться питаннями інформаційної безпеки та інформаційного права.
 
ЗМІСТ
 
Перелік скорочень і умовних позначень........................................................................... 4
 
Вступ .................................................................................................................................. 5
 
Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ............................................................................................ 8
 
1.1. Інформація як соціальна цінність в інформаційному суспільстві............................ 8
1.2. Наукові підходи до змісту інформаційної безпеки.................................................... 24
 
Глава 2. ОХОРОНА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ............................................................................................ 35
 
2.1. Співвідношення охорони і захисту інформації як складових
інформаційної безпеки.......................................................................................................
35
2..2. Правове регулювання відносин щодо охорони інформації....................................... 41
 
Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ВІДНОСИН В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА .............. 62
 
3.1. Основні напрями організації заходів інформаційної безпеки..................................... 62
3.2. Організація діяльності суб'єктів охорони інформаційної сфери................................ 71
3.3. Шляхи вдосконалення правової охорони інформаційної сфери................................ 79
 
Висновки............................................................................................................................. 88
 
Додаток. Пропозиції до проекту Кодексу України про інформацію.................................. 91
 
Список використаних джерел......................................................................................... 92