Правове забезпечення інформаційної безпеки

Фурашев В., Радзієвська О. : курс лекцій / В. Фурашев, О. Радзієвська ; ДНУ «Ін-т інформ., безпеки і права Нац. акад. прав. наук України». - Київ; Одеса : Фенікс, 2022. -158 с.
 
      У виданні розглянуто поняття і сутність інформаційної безпеки, наведено основні визначення, визначено виклики та загрози, які виникають в сучасному інформаційному світі. Висвітлено питання суспільних відносин і правовідносин в інформаційній сфері, проаналізовано актуальні теоретико-правові та організаційні аспекти забезпечення інформаційної безпеки в Україні.
 
      Курс лекцій адресований здобувачам вищої освіти, зокрема курсантам, студентам і слухачам, а також аспірантам і докторантам насамперед юридичного напряму підготовки.