Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства

Савінова Н. А.,  Ярошенко А. О., Литва Л. А. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 270 с.

 
    У монографії на основі загальносвітових тенденцій розвитку глобального інформаційного суспільства та трансформації суспільних відносин проведене дослідження проблеми праворозуміння і правового забезпечення розвитку українського сегменту глобального інформаційного суспільства. Авторами висвітлюються напрями правового забезпечення розвитку соціальної політики України в умовах розбудови глобального відкритого інформаційного суспільства; аналізуються проблеми і вади його розвитку в Україні, у т.ч. деформація суспільної свідомості під впливом руйнування системи суспільних цінностей; визначаються основні засоби правового впливу на позитивну динаміку формуванні суспільних відносин; акцентується увага на необхідності перегляду, підходів до оцінки ресурсів та цінностей інформаційного суспільства і урахування таких підходів у формуванні комплексного правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні. Особливої уваги приділяється необхідності праворозуміння актуальності правового забезпечення права на спілкування та основних ресурсів інформаційного суспільства: інформації, знань та інформаційно-комунікаційних технологій.
        Для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, працівників секретаріатів комітетів і фракцій Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, діяльність яких безпосередньо пов'язана з питаннями розробки, підготовки, опрацювання та супроводження проектів законодавчих актів, для науковців, викладачів, аспірантів та здобувачів, а також студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "правознавство", "державне управління", "соціальна робота", "соціальна допомога", "інформатика".
 
 
 
ЗМІСТ
 
 
До читача………………………………………………………………………………………
З
 
 
РОЗДІЛ І
ПРАВОРОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
(Н. А. Савінова)
 
1.1.
Інформаційне суспільство та його основні ознаки крізь призму права……………
5
1.2.
Позитивний розвиток глобального інформаційного суспільства - трансформації суспільних відносин в умовах належного правового забезпечення…………………
15
 
Література до І розділу………………………………………………………………………
28
 
 
РОЗДІЛ II
НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
(А. О. Ярошенко)
 
2.1.
Соціальна держава в епоху інформаційного суспільства……………………………
33
2.2.
Соціальна політика: стратегії, тенденції та перспективи……………………………
39
 
Література до II розділу………………………………………………………………………
49
 
 
РОЗДІЛ III
РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (Л. А. Литва)
 
3.1.
Суспільство ризику та ризики особистості сьогодення………………………………
50
3.2.
Капітали особистості в інформаційному суспільстві…………………………………..
58
3.3.
"Я-концепція" та "Я-ідеал" героя часу інформаційного суспільства………………
67
 
Література до ІІІ розділу……………………………………………………………………
73
 
 
РОЗДІЛ IV
ПОТРЕБА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОМУНІКАЦІЇ І СВІДОМОСТІ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (Н. А. Савінова)
 
4.1.
Спілкування, як природна потреба людини, що вимагає правового забезпечення..............................................................................................................
77
4.2.
Комунікація, як механізм реалізації права на спілкування. Інформація, знання та інформаційно-комунікаційні технології - ресурси інформаційного суспільства..................................................................................................................
86
4.3.
Потреба правового захисту свідомості у інформаційному суспільстві……………
107
 
Література до IV розділу……………………………………………………………………
110
 
 
РОЗДІЛ V
ПОНЯТТЯ І ОСНОВИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ (Н. А. Савінова)
 
5.1.
Зміст та структура правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства..................................................................................................................
115
5.2.
Напрями розвитку інформаційного суспільства як об'єкт правового забезпечення..............................................................................................................
126
 
Літратура до V розділу……………………………………………………………………
146
 
 
РОЗДІЛ VI
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ (Н. А. Савінова)
 
6.1.
Правове забезпечення як протидія загрозам інформаційній безпеці………………
149
6.2.
Контрагенти правового забезпечення інформаційного суспільства………………
174
 
Література до VI розділу……………………………………………………………………
202
 
 
РОЗДІЛ VII
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАТЕГІЯ (Н. А. Савінова)
 
7.1.
Огляд міжнародних стратегій правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства……………………………………………………………………………………
213
7.2.
Переосмислення підходів до правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства України в умовах глобалізації………………………………………………
229
 
Література до VII розділу……………………………………………………………………
239
 
 
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………….
245