Правові основи воєнної безпеки України

Стрельцов Є.Л., Полторак С.Т.,  Аллеров Ю.В.,  Кривенко О.В.,  Богуцький П.П.: монографія / Є.Л. Стрельцов, СТ. Полторак, Ю.В. Аллеров, О.В. Кривенко, П.П. Богуцький: Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. - Львів: НАСВ, 2016.-188 с. 

 

   У монографії досліджуються поняття, ознаки та основні напрямки правового регулювання воєнної безпеки в Україні з урахуванням складного політичного та соціально-економічного сучасного розвитку української державності.

      Видання розраховане на осягнення правового виміру воєнної безпеки як складного міждисциплінарного інституту, буде корисним не лише науковцям, юристам, які спеціалізуються і практикують у сфері права, але й командирам та військовим начальникам, які виконують практичні завдання щодо забезпечення воєнної безпеки.

 

З М І С Т

 

Передмова
4

Розділ 1. ВОЄННА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

7

1.1. Система національної безпеки України
7
1.2. Воєнна безпека: воєнно-політичний і правовий дискурси
26
1.3. Збройні Сили України: сучасний стан та перспективи розвитку у забезпечення воєнної безпеки
48
1.4. Національна гвардія України: інституційні та функціональні особливості забезпечення воєнної безпеки
64
Список використаних джерел  
80

Розділ 2. ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО: НОРМАТИВНО-ЦІННІСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

86

2.1. Правовий режим військового права та воєнна безпека
86
2.2. Військове законодавство та інші джерела військового права: нормативно-правове забезпечення воєнної безпеки
97
2.3. Воєнна безпека як цінність військового права
115
Список використаних джерел  
128

Розділ 3. ВІЙСЬКОВА ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА І ВІЙСЬКОВЕ ПРАВОСУДДЯ: ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

132

3.1. Військові правоохоронні органи (органи право­порядку): поняття, структура, інституційна належність
132
3.2. Військова служба правопорядку: інтегральні ознаки спеціального військового правоохоронного органу - військової поліції
142
3.3. Військова прокуратура: інститут прокуратури у секторі безпеки і оборони держави 
151
3.4. Військове правосуддя: спеціалізація судового вирішення проваджень, які стосуються воєнної безпеки держави
162
Список використаних джерел
170

Післямова

174

Використана література
178