Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України

Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м.Київ / Упорядн. : В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 182 с.

 

        Подано матеріали з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин в умовах трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України. Доповіді учасників даного “круглого” столу, що опубліковані у збірнику можуть бути корисними для вчених, фахівців та експертів інформаційної та інноваційних сферах, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами розвитку інформаційного суспільства та його трансформації в суспільство знань, а також реальними та потенційними наслідками цій трансформації.

        Організаторами заходу виступили: Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України та Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН україни. Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика», «Теорія і практика», «Інформація та безпека» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».

        Матеріали викладено в авторській редакції.

        Повний текст.