Правовий режим електронного інформаційного ресурсу судового засідання в інформаційному суспільстві

Коляденко П. Л. : монографія / П.Л. Коляденко; заг. ред. Н.А.Савінова. – К. : НДІІП НАПрН України. – 2016. – 182 с.

     У монографії досліджуються актуальні філософські, методологічні та безпекові проблеми електронного інформаційного ресурсу судового засідання, а також висвітлено актуальні питання правового режиму цього інформаційного ресурсу в умовах становлення і розвитку інформаційного суспільства. 

      Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічний склад, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і докторантів та усіх, хто цікавиться проблемами інформаційного суспільства та розвитку судової гілки влади в Україні.

ЗМІСТ

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

4

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1. ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

9
1.1. Методологія дослідження правового режиму електронного інформаційного ресурсу судового засідання в інформаційному суспільстві.
9
1.2. Нормативні підстави та доктринальні основи сутності правового режиму електронного інформаційного ресурсу судового засідання як інформаційного продукту
25
1.3. Правова природа електронного інформаційного ресурсу судового засідання
43

РОЗДІЛ 2. СТАН РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ В УКРАЇНІ

62
2.1. Стан та ефективність регулювання правового режиму фонограми і відеозапису як інформаційних ресурсів фіксування судового засідання технічними засобами
63
2.2. Журнал, протокол і роздруківка технічного запису судового засідання у співвідношенні з електронним інформаційним ресурсом судового засідання
77

РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

97
3.1. Огляд компонентів безпекової складової правового режиму електронного інформаційного ресурсу судового засідання
97
3.2. Номенклатура, оцінка та класифікація ризиків електронного інформаційного ресурсу судового засідання
120
3.3. Модель правового режиму та убезпечення електронного інформаційного ресурсу судового засідання в Україні
138

ВИСНОВКИ

158
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
163

Текст монографії.