Проблеми інформаційно-правового забезпечення децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні

Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Вінниця, 2023 року). Вінниця, 2023. Т.1. 157 с. 

 

      Збірник друкується за матеріалами науково-практичної конференції «Проблеми інформаційно-правового забезпечення децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні». В ньому висвітлено питання управління та організації суспільних процесів в умовах цифрової трансформації та воєнного стану зокрема.

      Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, менеджерів, керівників, усіх, хто цікавиться проблемою права, менеджменту, зокрема в умовах воєнного стану.

      Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст наукових публікацій, дотримання авторами вимог академічної доброчесності. Наукові ідеї, висловлені у збірнику, відображають особисту думку авторів.

Повний текст.