Проблеми правового регулювання співробітництва України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні

І. В. Арістова, В. І. Курило, І. Ю. Крегул. - К.: Центр учбової літератури. 2013. - 216 с.

 

     Монографія с комплексним науковим дослідженням теоретико-правових проблем правового регулювання співробітництва України з ЮНЕСКО задля формування правового підґрунтя заснованого на знанні суспільства.

        На основі аналізу теоретичних джерел інформаційного та інших галузей права, норм чинного законодавства визначено роль міжнародного співробітництва у розвитку інформаційного суспільства, досліджено проблематику формування правового підґрунтя суспільства знань в Україні - інформаційного права та інформаційного законодавства - в органічному зв'язку з удосконаленням організаційно-правового механізму співробітництва України з ЮНЕСКО та становленням інституту інформаційного права - права міжнародного співробітництва в умовах розвитку суспільства знання в Україні. Запропоновано модель організаційно-правового механізму співробітництва України з ЮНЕСКО.

      Розрахована на науковців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів.

ЗМІСТ
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
4
 
ПЕРЕДМОВА
5
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЮНЕСКО У СФЕРІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
10
 
1.1. Загально-правова характеристика інформаційного суспільства: поняття, підходи, моделі
10
1.2. Концептуальні засади державної політики України щодо розвитку інформаційного суспільства
22
1.3. Ґенеза розбудови глобального інформаційного суспільства у міжнародно-правових актах
35
1.4. Поняття, принципи та роль міжнародного співробітництва у розвитку інформаційного суспільства
54
1.5. Загально-правова характеристика ЮНЕСКО як спеціалізованої установи   ООН:   історія,   статутні   цілі,   завдання   та   принципи діяльності
63
Висновки до розділу 1
74
 
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЮНЕСКО У СФЕРІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В У КРАЇНІ
78
 
2.1. Організаційно-правовий механізм співробітництва України з ЮНЕСКО: сутність, модель, структура
78
2.2. Сфера правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: національна складова
98
2.3. Сфера правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: міжнародна складова
122
2.4. Організаційно-правовий механізм співробітництва України з ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства   в   Україні:   історико-правовий   аналіз   становлення, організаційно-правові заходи
147
Висновки до розділу 2
174
 
ВИСНОВКИ
179
 
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
193