Проблеми протидії негативним інформаційним впливам та захисту інформаційної безпеки людини і суспільства

Уханова Н. С. : монографія / Н. С. Уханова ; за заг. ред. В. Пилипчука. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 120 с.
 
    Наукове видання присвячене розгляду низки актуальних теоретичних, соціогуманітарних, психологічних і правових проблем протидії негативним інформаційним впливам, формування інформаційної і правової культури, захисту інформаційної безпеки людини і суспільства в сучасних умовах становлення глобального інформаційного простору, цифрової трансформації та ведення гібридної війни.
      Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, представників державних органів, а також державних і недержавних закладів, установ та організацій.
 
ЗМІСТ
 

ВСТУП

4

Розділ 1. СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

7
1.1. Теоретико-правові засади інформаційного протиборства та протидії загрозам інформаційній безпеці людини і
7
1.2. Соціогуманітарні та психологічні аспекти захисту прав, життя і здоров’я людини в інформаційному суспільстві
27
1.3. Проблема захисту інформаційного простору від протиправних посягань та негативних інформаційних впливів
40

Розділ 2. СУТНІСТЬ ТА ПРОТИДІЯ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ НА ШКОДУ ЛЮДИНІ І СУСПІЛЬСТВУ

50
2.1. Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспекти
50
2.2. Особливості та механізми деструктивного впливу засобів масової комунікації на суспільну та особистісну
58
2.3. Протидія негативним інформаційним впливам на людину і суспільство в умовах гібридної війни
72

Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

83
3.1. Проблема визначення терміну «інформаційна культура особистості»
83
3.2. Сутність та зміст інформаційної культури людини в контексті розбудови інформаційного суспільства
96
3.3. Політична соціалізація молоді як передумова розвитку інформаційної культури в суспільстві
104

ВИСНОВКИ

114